Nyheter

Arbeidsrettskonferansen 2020 – Digitalt

Kari Bergeius Andersen og Ragnhild J. Nakling fra SBDL er idag en del av ekspertpanelet under HR Norge sin digitale Arbeiderettskonferanse. Her, et bilde fra en av direktesendingene, sammen med Karoline Jakoba Scheide fra HR Norge. Les mer

Bortfall av dagpenger og permitteringspenger til arbeidstakere over 67 år

Dersom du blir oppsagt eller permittert og har fylt 67 år, vil du ikke ha krav på dagpenger, og må derved klare deg på din pensjon og oppsparte midler. Hvorfor er reglene slik og er ikke dette diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i maiutgaven av «Vi over 60» her. Les mer

To nye, spennende partnere i SBDL!

Vi er glade for å ønske velkommen til to nye partnere, Ragnhild J. Nakling og  Håkon Andreassen, som tiltrer som partnere i SBDL denne uken. Ragnhild har bakgrunn som senioradvokat i Wiersholm og dommerfullmektig i Oslo tingrett, mens Håkon har bakgrunn som senioradvokat i Kvale og i Kommunenes Sentralforbund. De vil styrke laget på både... Les mer

Hva gjør du når koronaviruset skaper problemer for kontraktsoppfyllelse?

Stengte frisørsalonger og spisesteder, avlyste kulturarrangementer og endret forbrukeratferd; myndighetenes inngripende tiltak i forbindelse med koronaviruset skaper utfordringer for mange aktører i næringslivet. Noen virksomheter må stenge eller innstille driften på grunn av tiltakene som påbyr dette og har verken mulighet for å ta imot varer eller tjenester. Les mer

Endringer i regelverket knyttet til permitteringer, dagpenger, sykepenger og omsorgsdager

Regjeringen har i dagens pressemeldinger gitt følgende oversikt over endringer i regelverket knyttet til permitterings- og dagpengeregelverket, sykepenger og omsorgsdager.   Les mer

Praktiske problemstillinger knyttet til ferie og sykmeldte i forbindelse med permittering

Ferie   I forbindelse med permittering kan det oppstå problemstilling knyttet til avvikling av ferie og utbetaling av feriepenger. Ferielovens bestemmelser kommer til anvendelse også under en permitteringssituasjon. Ferie avvikles derfor som normalt og teller ikke med som permitteringstid. Arbeidsgiver kan, innenfor ferielovens bestemmelser, både pålegge og nekte arbeidstakere å avvikle ferie.  Dette innebærer også at feriepengene... Les mer

Fremgangsmåte for permittering

Mange har allerede igangsatt permitteringsprosesser og flere vurderer fortløpende om permittering vil bli nødvendig. I det følgende vil vi gi en overordnet oversikt over fremgangsmåten for permittering. Les mer

Hold deg oppdatert – dagsaktuelle webcaster innen HR og ledelse

Hør Even Bolstad, daglig leder i HR Norge og Kari Bergeius Andersen, advokat og partner i SBDL, diskutere aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til koronasituasjonen i dagens webcast her  Les mer

SBDL sine tiltak knyttet til koronavirus

Koronaviruset har spredd seg raskt også i Norge, og vi støtter Regjeringens mange tiltak for å begrense spredningen. Vi i SBDL ønsker å beskytte både klienter og medarbeidere i denne situasjonen. Vi følger nøye med i utviklingen og myndighetenes retningslinjer, og vil jevnlig oppdatere med råd og nyheter knyttet til arbeidsrett og personvern i denne... Les mer

Regjeringens forslag til økonomiske tiltak – hva betyr de for din bedrift?

Regjeringen har nå fremmet forslag til økonomiske tiltak i forbindelse med konsekvensene av koronaviruset, blant annet: • Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. I tillegg vil de oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til... Les mer