Nyheter

Foreslår å forlenge koronatiltakene for arbeidslivet ut året

Til tross for gjenåpningen av samfunnet og en mer normal hverdag for folk flest skaper svingninger i smittetall en viss usikkerhet i arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å forlenge koronaordningene for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende ut 2021. Forslagene er som følger: Dagpenger For arbeidsgivere foreslår regjeringen å forlenge perioden med fritak... Les mer

Arbeidsgivers endringsadgang

I vår kunne hele Norge følge konflikten i NRK, hvor en kjent sportsjournalist mot sin vilje ble fjernet fra TV-skjermen og satt til andre arbeidsoppgaver. Hvilke endringer kan en arbeidsgiver gjøre i et arbeidsforhold uten arbeidstakers samtykke? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i septemberutgaven av Vi Over 60 her. Les mer

Høyesterett fastslår at individuelle lønnsvilkår fra tariffavtale har individuell ettervirkning tross tariffavtalens bortfall

Høyesterett avsa 2. juni dom i det som etter hvert har blitt omtalt som «Grefsenhjemmet-saken». Høyesterett avklarer med dommen et mye debattert og kontroversielt tema, nemlig hvorvidt det som utgjør et individuelt lønnsvilkår men som opprinnelig springer ut av en tariffavtale, faller bort som sådan når den opprinnelige tariffavtalens binding opphører. Les mer

En fargerik bukett av lovbrudd

“Jeg representerer oftest arbeidsgivere, men også en god porsjon ledere/arbeidstakere. Det er ikke ofte jeg uttaler meg på vegne av klienter og sjeldenhet at jeg lar denne type utrykk bli stående etter sitatsjekk. Her gjorde jeg det. Arbeidsrett skal beskytte noe grunnleggende, både for arbeidstakere og arbeidsgivere” skriver Kari Bergeius Andersen på LinkedIn i forbindelse... Les mer

Er et krav om obligatorisk vaksinering i strid med menneskerettighetene?

Den 8. april 2021 avgjorde EMD en sak med spørsmål om obligatorisk vaksinering er i strid med menneskerettighetene. Saken omhandlet Tsjekkias påbud til foreldre om å vaksinere barn mot meslinger, noe flere tsjekkiske vaksinemotstandere hadde klaget på. EMD kom frem til at statene kan påby vaksinering av innbyggerne. Ingen kan tvinges fysisk, men det kan... Les mer

Ny høyesterettsavgjørelse om oppsigelse i prøvetid og arbeidssøkers opplysningsplikt

Den 18. mars avsa Høyesterett dom i viktig sak om oppsigelse i prøvetid. Dommen har klart betydning for arbeidssøkeres opplysningsplikt og arbeidsgivers adgang til å gå til oppsigelse i prøvetid pga arbeidssøkers manglende opplysninger. Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar og oppsigelsen var ikke gyldig. Saken gjaldt arbeidssøker ansatt som servitør ved en av de bedre... Les mer

Slik kan skifte av personell foregå på rett måte

Næringslivet må til enhver tid tilpasse seg markeds- og konkurransesituasjonen de står i. I noen tilfeller innebærer dette et behov for å skifte personell. En slik prosess kan være krevende både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Advokat Arve Due Lund skriver i denne månedens Personal og Ledelse, sammen med Stein Tennebø, om hvordan virksomheter kan skifte personell på rett... Les mer

Strengere innreiseregler – hvilke problemstillinger aktualiserer dette for arbeidsgivere avhengig av utenlandsk arbeidskraft?

Regjeringen varslet i går de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. I utgangspunktet vil nå kun personer som er bosatt i Norge ha anledningen til å reise inn i landet. Utenlandske arbeidstakere som arbeider men ikke er bosatt i Norge vil bli nektet innreise, i første omgang for de neste to ukene. Dette rammer både dagpendlere og ikke minst arbeidstakere som arbeider periodevise turnuser med innslag... Les mer

Hvilke regler gjelder for fornyelse av førerkort for eldre og når bør bilen parkeres for godt?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i januarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her. Les mer

Etablering av egen virksomhet

I disse dager er det mange som mister jobbene sine og som sliter med å finne ny jobb. Kanskje er tiden inne for å etablere egen virksomhet eller leve ut «gründer-drømmen». I desember-utgaven av tidsskriftet Vi over 60 gir Erik Råd Herlofsen noen praktiske og juridiske tips om hva en gründer må være særlig oppmerksom... Les mer