Nyheter

Dagpenger og sykepenger etter fylte 67 år

Retten til dagpenger bortfaller ved fylte 67 år. Samtidig reduseres retten til sykepenger drastisk. Dette er uforenlig med politikernes uttalte ønsker om å få arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om arbeidsrettslige konsekvenser av å fylle 67 år i aprilutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Norges Skiforbund vs Henrik Kristoffersen

Advokat Per Andreas Bjørgan ved Advokatfirmaet Lund & Co, og vår egen advokat Anne-Lise H. Rolland, representerer Norges Skiforbund i saken som idag startet ved Oslo tingrett. Norges Skiforbund er saksøkt av alpinkjører Henrik Kristoffersen, og det er satt av 6 rettsdager til hovedforhandlingen. Les mer

Kan arbeidsgiver kreve at de ansatte håndhilser?

Enkelte arbeidstakere nekter av religiøse grunner å håndhilse på kvinner og det oppstår da spørsmål om et slikt standpunkt er saklig grunnlag for ikke å ansette vedkommende eller for å kunne gå til oppsigelse. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om håndhilsing i marsutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Bente var 61 år da hun fikk melding om overførsel til ny arbeidsgiver uten AFP-ordning. Hun nektet derfor å bli med og fikk medhold i Høyesterett.  Les Erik Råd Herlofsens artikkel i februarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

L&E Global’s webinar series

  JOIN L&E GLOBAL’S WEBINAR SERIES Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) is delighted to invite you to join us for L&E Global’s webinar series. The webinars include your essential labour and employment updates from across the globe. Each webinar will have a duration of 1 hour and is free of charge. You can... Les mer

HR Norges konferanse om sykefravær og arbeidsmiljø – vi var der.

HR-Norge inviterte til konferanse den 10. januar 2019. Tema for dagen var sykefravær. Les mer

SBDL og HMS Norge fortsetter samarbeidet

SBDL har gleden å fortsette samarbeidet med HMS Norge i 2019. Les mer

Gebyrer ved bruk av papirfakturaer – diskriminering?

Mange virksomheter har store inntekter fra gebyrer som tas av de som fortsatt benytter papirfakturaer. Dette gjelder særlig eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Er dette ulovlig diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i desemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Avdelingskontor Tynset

  Nils H. Storeng ønsker vår nye medarbeider ved avdeling Tynset, Jørgen Stræte, velkommen til SBDL. Omtalen i Arbeidets Rett kan du lese her. Les mer

Vi søker advokat / advokatfullmektig

Vi opplever økt oppdragsmengde innen alle fagområder og har behov for å forsterke firmaet med inntil to dyktige og engasjerte advokater/advokatfullmektiger. Vi ser gjerne at du har 2-5 års relevant erfaring innenfor forretningsjuridiske områder, særlig arbeidsrett. Mer erfarne og også nyutdannede er velkomne til å søke. Ved riktige kandidater kan det være aktuelt å ansette... Les mer