Nyheter

Er et krav om obligatorisk vaksinering i strid med menneskerettighetene?

Den 8. april 2021 avgjorde EMD en sak med spørsmål om obligatorisk vaksinering er i strid med menneskerettighetene. Saken omhandlet Tsjekkias påbud til foreldre om å vaksinere barn mot meslinger, noe flere tsjekkiske vaksinemotstandere hadde klaget på. EMD kom frem til at statene kan påby vaksinering av innbyggerne. Ingen kan tvinges fysisk, men det kan... Les mer

Ny høyesterettsavgjørelse om oppsigelse i prøvetid og arbeidssøkers opplysningsplikt

Den 18. mars avsa Høyesterett dom i viktig sak om oppsigelse i prøvetid. Dommen har klart betydning for arbeidssøkeres opplysningsplikt og arbeidsgivers adgang til å gå til oppsigelse i prøvetid pga arbeidssøkers manglende opplysninger. Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar og oppsigelsen var ikke gyldig. Saken gjaldt arbeidssøker ansatt som servitør ved en av de bedre... Les mer

Slik kan skifte av personell foregå på rett måte

Næringslivet må til enhver tid tilpasse seg markeds- og konkurransesituasjonen de står i. I noen tilfeller innebærer dette et behov for å skifte personell. En slik prosess kan være krevende både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Advokat Arve Due Lund skriver i denne månedens Personal og Ledelse, sammen med Stein Tennebø, om hvordan virksomheter kan skifte personell på rett... Les mer

Strengere innreiseregler – hvilke problemstillinger aktualiserer dette for arbeidsgivere avhengig av utenlandsk arbeidskraft?

Regjeringen varslet i går de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. I utgangspunktet vil nå kun personer som er bosatt i Norge ha anledningen til å reise inn i landet. Utenlandske arbeidstakere som arbeider men ikke er bosatt i Norge vil bli nektet innreise, i første omgang for de neste to ukene. Dette rammer både dagpendlere og ikke minst arbeidstakere som arbeider periodevise turnuser med innslag... Les mer

Hvilke regler gjelder for fornyelse av førerkort for eldre og når bør bilen parkeres for godt?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i januarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her. Les mer

Etablering av egen virksomhet

I disse dager er det mange som mister jobbene sine og som sliter med å finne ny jobb. Kanskje er tiden inne for å etablere egen virksomhet eller leve ut «gründer-drømmen». I desember-utgaven av tidsskriftet Vi over 60 gir Erik Råd Herlofsen noen praktiske og juridiske tips om hva en gründer må være særlig oppmerksom... Les mer

Spørsmål rundt permittering og arbeidsgivers lønnsplikt har vært mange under koronaåret 2020.

Fra 1. november i år ble permitteringsadgangen utvidet til 49 uker, og det ble innført en ny lønnspliktperiode, en såkalt arbeidsgiverperiode II, fra 1. januar 2021. Denne skulle gjelde når den permitterte til sammen hadde vært permittert i 30 uker eller mer de siste 18 måneder. Iverksettelsen er imidlertid nå utsatt til 1. mars 2021.... Les mer

Hjemmekontor i koronatid krever egen avtale med den enkelte ansatte

Mange har ventet gjennom høsten på at departementet skal oppdatere forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem til dagens situasjon, da den er skrevet for en annen tid i 2002. Dette har fortsatt ikke kommet, men Arbeids- og sosialdepartementet har nettopp publisert et notat som viser at de arbeider med saken, men også deres syn på... Les mer

Rekordstor bot for brudd på personvernregelverket

H&M ble nylig ilagt en bot på 35,3 millioner euro av det tyske datatilsynet for ulovlig monitorering av flere hundre ansatte. Bruddet knytter seg til omfattende registrering av personlig informasjon for det formål å kunne benytte denne informasjonen som grunnlag for viktige beslutninger og tiltak angående ansettelsesforholdet til den enkelte i fremtiden. Ved kortere og... Les mer

Innleide ansatte har krav på resultatbonus ved selskapets overskudd etter reglene om likebehandling

Høyesterett har nettopp avgjort at innleide fra bemanningsselskap hadde krav på resultatbonus de ansatte mottok som følge av at innleierselskapet gikk med gode overskudd. Saken har relevans for lønnskravet til ansatte i bemanningsselskaper og for selskaper som leier inn og blir solidaransvarlig for kravene. Les mer