Nyheter

Ny personvernforordning

EU har vedtatt ny personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket medfører flere viktige endringer i dagens regelverk som vil få betydning for norske bedrifter. Les mer

Nye varslingsregler

Nye regler om varsling er forventet å tre i kraft 1. juli 2017. Det innebærer at langt på vei de fleste arbeidsgivere må oppdatere sine varslingsrutiner eller etablere nye rutiner innen utgangen av juni. Les mer

Har du avtalt bonus eller nattillegg? Det kan øke grunnlaget for din fremtidige pensjon

Partner Erik Råd Herlofsen skriver i juni-utgaven av Vi Over 60 om hvilke tillegg som kan tas med i pensjonsgrunnlaget. Finn ut mer om dine rettigheter her. Les mer

Vi gratulerer

Vi gratulerer Elisabeth Dolva Sandøy hos oss, som nå har fått advokatbevilling! Les mer

Vingeklipper domstolene

Advokat og partner Thomas Braut Svendsen tar i sin artikkel et skarpt blikk på ny statsansattelov som forventes å tre i kraft 1. juli d.å. Hans artikkel i Dagsavisens Nye Meninger finner du her.   Les mer

Aldersdiskriminering ved brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Advokat og partner Erik Råd Herlofsen skriver i mai-utgaven av Vi Over 60 om BPA-ordningens arbeidsrettslige aspekter og om aldersgrensen på 67 år. Les hele artikkelen her.   Les mer

Fagnettverk innen arbeidsrett – privat sektor – 23. mai 2017

23. mai 2017                                                                                  Jernbanetorget 2, 0153 Oslo Nettverket, som er stiftet av vår samarbeidspartner HR Norge, har som mål å skape en arena hvor aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger kan drøftes på et høyt faglig nivå. Gjennom dette nettverket har du unike muligheter for erfaringsdeling, tilegnelse av ny kompetanse og gode diskusjoner med... Les mer

Vi inviterer til frokostmøte 16. mai 2017

Viktig frokostmøte for personalansvarlige og ledere i staten Les mer

SBDL på Arbeidsrettskonferansen 2017

For fullsatt sal med omlag 350 tilskuere åpnet partnerne – Terje Gerhard Andersen og Kari Bergeius Andersen – dagen med et flott foredrag om temaet “Nyheter innenfor arbeidsretten”. Videre gikk stafettpinnen over til advokat Marianne Gjerstad som tok for seg EU-rettens påvirkning på bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge. Vi takker HR Norge, og de... Les mer

Dagens frokostmøte: etikk i arbeidslivet – sanksjonsmuligheter

Fullt hus og mange engasjerte klienter og relasjoner startet første arbeidsdag etter påske med et inspirerende og lærerikt frokostmøte hos SBDL. Forsker og filosof, Henrik Syse, åpnet dagen med foredrag om yrkesetiske refleksjoner om praktisk etikk, mens partnerne – Erik Råd Herlofsen og Arvid Ødegård – fulgte opp med “Arbeidsgivers sanksjonsmuligheter ved etiske brudd i... Les mer