Nyheter

Hjemmekontor – den nye hovedregelen

For mange har hjemmekontor vært den nye og vedvarende hverdagen siden mars. Flere og flere virksomheter beveget seg imidlertid tilbake til kontorene og «normalen» etter sommeren, og de så kanskje for seg at situasjonen sakte men sikkert skulle normaliseres ytterligere, uten pålagte og inngripende tiltak. Som følge av den bekymringsverdige smittesituasjonen i Europa men også flere steder her til lands, har mange kommuner strammet inn reglene om hjemmekontor. Strengest og først ute med nye regler er Oslo kommune, og flere kommuner med høyt smittepress vil trolig følge etter. Hva betyr dette for arbeidsgivere? Les mer

Lovkommentar til Ferieloven

Ragnhild J. Nakling, advokat og partner i SBDL, har sammen med tidligere kollega Julie Piil Lorentzen skrevet lovkommentaren til Ferieloven, som utgis av Universitetsforlaget i disse dager. Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere rett til årlig betalt ferie, og har stor praktisk betydning for alle arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge. Boken inneholder grundige kommentarer til lovens... Les mer

Hva skjer når du kommer tilbake fra langvarig sykefravær og oppdager at jobben er borte?

I utgangspunktet skal man komme tilbake til den stillingen man har når man ble syk. Men hva om oppgavene er fordelt på dine kollegaer og stillingen er borte? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av “Vi over 60” her. Les mer

Nedbemanning og ansiennitet – Bør seniorene fratre først?

Erik Råd Herlofsen skriver om etiske og juridiske utfordringer ved nedbemanninger hvor seniorene anmodes om, eller plikter, å fratre. Les hans artikkel i september-nummeret av Vi over 60 her. Les mer

Employment Law Tracker – August 2020

We are pleased to present you with the L&E Global Employment Law Tracker for August 2020, our monthly bulletin specifically designed to help employers stay up-to-date on the latest global workplace trends.   L&E Global launches COVID-19: BACK TO WORK – Special Report   L&E Global, together with our member firms, are closely monitoring the Coronavirus (COVID-19) crisis... Les mer

Svindel i hverdagen

Mange mottar brev om at man har vunnet i store internasjonale lotterier eller blir kontaktet av en kjærlighetssøkende person i et annet land. Andre blir oppringt, tilsynelatende for å hjelpe deg med dine dataproblemer eller for å gi deg en unik mulighet til å investere sparemidlene dine. Felles for henvendelsene er at det er tale... Les mer

Permitteringsperioden utvides

Ulike medier opplyser om at regjeringen i dag har varslet at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Arbeidstakere som ble permittert i mars kan nå være permittert frem til mars neste år, uten at bedriftene tvinges til å si dem opp. Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni... Les mer

EU-domstolen: Utlevering av personopplysninger til USA etter Privacy Shield er ulovlig

EU-domstolen avsa 16. juli 2020 dom i den såkalte Schrems II-saken, der EU-domstolen fastslo at EU-US Privacy Shield-ordningen er ugyldig. I dommen fastslo domstolen også at EU-kommisjonens avgjørelse 2010/97 om standardkontraktbestemmelser for overføring til usikre tredjeland fortsatt er gyldig. Les mer

Langtidsledige, dagpenger og sosialhjelp

Langstidsledighet er et alvorlig samfunnsproblem, særlig for eldre arbeidssøkende. Advokat Erik Råd Herlofsen skriver om hvorfor han mener at Norge bør innføre den danske ordningen med “seniorjobber” i juliutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Høyesterett avklarer rettigheter for statsansatte ved virksomhetsoverdragelse

Hvilke rettigheter tar statsansatte med seg til ny arbeidsgiver dersom statsansatte overføres fra staten til privat virksomhet i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse? Fredag 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom i sak om dette, der Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett tidligere hadde kommet til forskjellige konklusjoner. Dommen fraviker også til dels fra resultatet i lagmannsrettens dom. Les mer