Kurs og seminarer

Seminar: Sykefravær og arbeidsmiljø 2018

Tid: 09.00 – 16.00                                                                              Sted: Oslo Kongressenter Den 9. januar arrangerer HR Norge seminar med fokus på sykefravær og arbeidsmiljø. Ett av flere temaer for dagen er hvilke tiltak ledere kan gjøre for å senke sykefraværet og skape en bedrift som presterer bedre gjennom å sette fokus på arbeidsmiljøet. Advokat Kari Bergeius Andersen er en av flere dyktige foredragsholdere som... Les mer

Kurs: De vanskelige sykefraværssakene

Dato: 19. oktober 2017                                                               Sted: Stavanger Dato: 29. november 2017                                                           Sted: Oslo I regi av HR Norge avholdes kurs i hvordan arbeidsgivere bør håndtere kompliserte sykefraværssaker. Kurset vil fokusere på: Hvor grensen går for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakeres medvirkningsplikt Utfordringer knyttet til krav om tilrettelegging Hvor lenge arbeidsgiver må la en stilling stå åpen Når er... Les mer

Vi inviterer til frokostmøte 12. juni 2017

Start arbeidsuken - mandag 12. juni - med frokostmøte hos SBDL Les mer

Vi inviterer til frokostmøte 16. mai 2017

Viktig frokostmøte for personalansvarlige og ledere i staten Les mer

Kurs: Omstilling, nedbemanning og oppkjøp

25. januar – 26. januar                                                                           Jernbanetorget 2, Oslo Juss og praktisk håndtering for å unngå konflikter Iverksetting av endringsprosesser i en virksomhet kan medføre utfordringer som fort kan resultere i interne konflikter. Det er da viktig at HR-ansvarlig sitter med kunnskap om mulighetene lovverket gir, og samtidig setter menneskene i fokus. I regi av vår samarbeidspartner, HR Norge, skal advokat... Les mer

August 2017: Fra arbeidsmiljøarbeid til oppsigelse – jus og psykologi i vanskelige personalsaker

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund sammen med Arbeidsmiljøspesialistene og Arbeidsrettsadvokatene, arrangerer igjen firedagers kurset Jus og Psykologi. Les mer

Frokostmøte 13. mai – endringer i arbeidsmiljøloven

De mye omtalte endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. juli i år. Dette berører særlig tre praktiske områder: midlertidig ansettelse, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold ved nådd aldersgrense. Les mer

“Endringer gir muligheter” Frokostmøte om omstilling, 9. mars.

Hvordan gjennomføre en vellykket omstilling i din bedrift? HR-huset arrangerer frokostmøte sammen med SBDL på Litteraturhuset mandag 9. mars. Deltakelse er gratis. For mer informasjon og påmelding, klikk her.   Les mer