Kurs og seminarer

Vi inviterer til frokostmøte 12. juni 2017

Start arbeidsuken - mandag 12. juni - med frokostmøte hos SBDL Les mer

Vi inviterer til frokostmøte 16. mai 2017

Viktig frokostmøte for personalansvarlige og ledere i staten Les mer

Kurs: Omstilling, nedbemanning og oppkjøp

25. januar – 26. januar                                                                           Jernbanetorget 2, Oslo Juss og praktisk håndtering for å unngå konflikter Iverksetting av endringsprosesser i en virksomhet kan medføre utfordringer som fort kan resultere i interne konflikter. Det er da viktig at HR-ansvarlig sitter med kunnskap om mulighetene lovverket gir, og samtidig setter menneskene i fokus. I regi av vår samarbeidspartner, HR Norge, skal advokat... Les mer

August 2017: Fra arbeidsmiljøarbeid til oppsigelse – jus og psykologi i vanskelige personalsaker

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund sammen med Arbeidsmiljøspesialistene og Arbeidsrettsadvokatene, arrangerer igjen firedagers kurset Jus og Psykologi. Les mer

Frokostmøte 13. mai – endringer i arbeidsmiljøloven

De mye omtalte endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. juli i år. Dette berører særlig tre praktiske områder: midlertidig ansettelse, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold ved nådd aldersgrense. Les mer

“Endringer gir muligheter” Frokostmøte om omstilling, 9. mars.

Hvordan gjennomføre en vellykket omstilling i din bedrift? HR-huset arrangerer frokostmøte sammen med SBDL på Litteraturhuset mandag 9. mars. Deltakelse er gratis. For mer informasjon og påmelding, klikk her.   Les mer

Dagskurs 6. mars: Arbeidstid, endringer og muligheter

Den 6. mars 2015 arrangerer vi sammen med Thrana HR kurset Arbeidstid, endringer og muligheter. På kurset går vi igjennom de foreslåtte endringene i arbeidstidsreglene. Videre vil vi på en praktisk måte gå igjennom de muligheter for fleksibilitet og tilpasning arbeidstidsreglene åpner for. Pris: Kr. 2.300,- inkl. kursmateriell og bespisning Tid:  09:00-14:00 Påmelding: mail@sbdl.no Les mer

Frokostmøte 27. januar : Hvilke lovendringer må du kjenne til?

Nyttår betyr også iverksettelse av nye lover. Vi vil gå igjennom de mest sentrale lovendringene som trer i kraft fra og med 1. januar 2015, herunder de nye reglene om en mer fleksibel uførepensjon. Videre vil vi også se nærmere på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Meld deg på her. En mer inngående gjennomgang... Les mer