Andre artikler

Ny personvernforordning

EU har vedtatt ny personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket medfører flere viktige endringer i dagens regelverk som vil få betydning for norske bedrifter. Les mer

Hijab-bruk kan gi sparken

Arbeidsgiver kan forby kvinnelige ansatte å bruke hijab i arbeidstiden Les mer

Posten-dommen

– viktige avklaringer i spørsmålet om utvalgskrets og interesseavveiningen i nedbemanningssaker Les mer

Riktig håndtering av personopplysninger

Det er lett å trå feil, var et av budskapene på årets arbeidsrettskonferanse for HR- og ledelse. Les mer

Gode plasseringer for SBDL

Hvert år gjennomfører flere internasjonale ratingfirmaer vurderinger av norske advokater og advokatfirmaer. Les mer

Nye aldersgrenser i arbeidslivet – overgangsmuligheten for bedriftsinterne aldersgrenser avsluttes 1. juli 2016

I fjor ble den alminnelige aldersgrensen i arbeidslivet hevet fra 70 til 72 år. Dette innebærer at det alminnelige stillingsvernet bortfaller ved fylte 72 år og en ansatt kan da sies opp uten saklig grunn. Les mer

Nye aldersgrenser i arbeidslivet – overgangsmuligheten for bedriftsinterne aldersgrenser avsluttes 1. juli 2016

I fjor ble den alminnelige aldersgrensen i arbeidslivet hevet fra 70 til 72 år. Dette innebærer at det alminnelige stillingsvernet bortfaller ved fylte 72 år og en ansatt kan da sies opp uten saklig grunn. Les mer

Ny lovregulering av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler

Reglene får plass i et nytt kapittel 14 A i loven, og trer i kraft fra 1. januar 2016. Les mer

Tingretten ga NRK medhold i Mediaas-saken

Og gir veiledning til virksomheter med tariffavtalte lavere aldersgrenser. Les mer

Rekruttering i privat og offentlig sektor

I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett å bestemme hvem som skal ansettes og på hvilke vilkår. HR-medarbeidere som har håndtert rekrutteringsprosesser vet imidlertid at en slik prosess ikke er fri – den er underlagt en rekke føringer. Les mer