Andre artikler

Særaldersgrenser og pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse ved virksomhetsoverdragelse

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i tidsskriftet Vi over 60, her.   Les mer

Lege mistet jobben fordi hun nektet å sette inn spiral som prevensjonsmiddel, men vant frem i lagmannsretten

En lege nektet å sette inn spiral som prevensjonsmiddel hos kvinner. Legen mente at å gjennomføre et slikt inngrep stred med hennes religiøse og etiske overbevisning. Kommunen gikk til oppsigelse av legens fastlegeavtale. Legen gikk til søksmål mot kommunen, og fikk jobben tilbake. Les mer

Hvorfor utsette pensjonisttilværelsen?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i julenummeret av Forsvarets seniorforbunds medlemsblad, hvor han begrunner hvorfor det for alle parter er fornuftig å utsette pensjonisttilværelsen, her.   Les mer

De vanskelige sykefraværssakene

Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Les mer

EFTA-domstolen: Reisetid er arbeidstid

I henhold til arbeidsmiljøloven regnes arbeidstid som den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Står arbeidstaker ikke til disposisjon for arbeidsgiver, anses tiden som arbeidsfri. Hva så med reisetid; er dette arbeidstid eller arbeidsfri? Les mer

Ny Høyesterettsdom om konsernansiennitet

om hvorvidt ansiennitet i konsernet skal legges til grunn for utvelgelse ved nedbemanning Les mer

Varsling og taushetsplikt

Advokatfullmektig Mona Mjøen McKiernan skriver om de nye varslingsreglene i Dagens Næringsliv. Les hennes innlegg her. Les mer

Utvidet adgang til nattarbeid

1. juli 2017 endres arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler ved at adgangen til nattarbeid utvides. Endringen er praktisk for mange arbeidsforhold og medfører økt fleksibilitet i arbeidslivet. Les mer

Nye varslingsregler

1. juli 2017 trer nye regler i arbeidsmiljøloven om varsling i kraft. Les mer

Ny samlet lov om diskriminering

Ny diskrimineringslov trer i kraft 1. januar 2018. Loven får blant annet betydning for aldersdiskriminering og muligheten til å innhente opplysninger i arbeidsforhold. Les mer