Andre artikler

Varsling og taushetsplikt

Advokatfullmektig Mona Mjøen McKiernan skriver om de nye varslingsreglene i Dagens Næringsliv. Les hennes innlegg her. Les mer

Utvidet adgang til nattarbeid

1. juli 2017 endres arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler ved at adgangen til nattarbeid utvides. Endringen er praktisk for mange arbeidsforhold og medfører økt fleksibilitet i arbeidslivet. Les mer

Nye varslingsregler

1. juli 2017 trer nye regler i arbeidsmiljøloven om varsling i kraft. Les mer

Ny samlet lov om diskriminering

Ny diskrimineringslov trer i kraft 1. januar 2018. Loven får blant annet betydning for aldersdiskriminering og muligheten til å innhente opplysninger i arbeidsforhold. Les mer

Ny personvernforordning

EU har vedtatt ny personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket medfører flere viktige endringer i dagens regelverk som vil få betydning for norske bedrifter. Les mer

Hijab-bruk kan gi sparken

Arbeidsgiver kan forby kvinnelige ansatte å bruke hijab i arbeidstiden Les mer

Posten-dommen

– viktige avklaringer i spørsmålet om utvalgskrets og interesseavveiningen i nedbemanningssaker Les mer

Riktig håndtering av personopplysninger

Det er lett å trå feil, var et av budskapene på årets arbeidsrettskonferanse for HR- og ledelse. Les mer

Gode plasseringer for SBDL

Hvert år gjennomfører flere internasjonale ratingfirmaer vurderinger av norske advokater og advokatfirmaer. Les mer

Nye aldersgrenser i arbeidslivet – overgangsmuligheten for bedriftsinterne aldersgrenser avsluttes 1. juli 2016

I fjor ble den alminnelige aldersgrensen i arbeidslivet hevet fra 70 til 72 år. Dette innebærer at det alminnelige stillingsvernet bortfaller ved fylte 72 år og en ansatt kan da sies opp uten saklig grunn. Les mer