Andre artikler

De vanskelige sykefraværssakene

Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Les mer

EFTA-domstolen: Reisetid er arbeidstid

I henhold til arbeidsmiljøloven regnes arbeidstid som den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Står arbeidstaker ikke til disposisjon for arbeidsgiver, anses tiden som arbeidsfri. Hva så med reisetid; er dette arbeidstid eller arbeidsfri? Les mer

Ny Høyesterettsdom om konsernansiennitet

om hvorvidt ansiennitet i konsernet skal legges til grunn for utvelgelse ved nedbemanning Les mer

Varsling og taushetsplikt

Advokatfullmektig Mona Mjøen McKiernan skriver om de nye varslingsreglene i Dagens Næringsliv. Les hennes innlegg her. Les mer

Utvidet adgang til nattarbeid

1. juli 2017 endres arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler ved at adgangen til nattarbeid utvides. Endringen er praktisk for mange arbeidsforhold og medfører økt fleksibilitet i arbeidslivet. Les mer

Nye varslingsregler

1. juli 2017 trer nye regler i arbeidsmiljøloven om varsling i kraft. Les mer

Ny samlet lov om diskriminering

Ny diskrimineringslov trer i kraft 1. januar 2018. Loven får blant annet betydning for aldersdiskriminering og muligheten til å innhente opplysninger i arbeidsforhold. Les mer

Ny personvernforordning

EU har vedtatt ny personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket medfører flere viktige endringer i dagens regelverk som vil få betydning for norske bedrifter. Les mer

Hijab-bruk kan gi sparken

Arbeidsgiver kan forby kvinnelige ansatte å bruke hijab i arbeidstiden Les mer

Posten-dommen

– viktige avklaringer i spørsmålet om utvalgskrets og interesseavveiningen i nedbemanningssaker Les mer