Bøker

Vi har gode tradisjoner for å skrive fagbøker. Våre hovedbøker er nå boken Arbeidslivets spilleregler og Arbeidsrett. Bøkene brukes både av praktikere og er pensum ved flere høyere utdannelsesinstitusjoner.

ARBEIDSLIVETS SPILLEREGLER, 4. utgave,  Desember 2016

Boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, rettigheter og plikter, sentrale lover, det individuelle arbeidsforhold og den kollektive arbeidsretten.

Arbeidslivets spilleregler er en grundig fremstilling av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuell og kollektiv arbeidsrett, skrevet i en oversiktlig og tilgjengelig form.

Boken er et praktisk hjelpemiddel for alle som arbeider med arbeidsrett, både arbeidsgivere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og advokater.

For å bestille boken, klikk her.

 

ARBEIDSRETT, 11. utgave 2018

 

Ellevte utgave av vår bok Arbeidsrett er nå lagt ut for salg. Boken gir en enkel innføring i den individuelle arbeidsretten. Den henvender seg til alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har i et ansettelsesforhold.

Boken er et nyttig hjelpemiddel i bedrifter og organisasjoner. Den er også velegnet til undervisning ved høyskoler og universiteter.

For å bestille boken, klikk her.