Aktuelt

Etablering av egen virksomhet

I disse dager er det mange som mister jobbene sine og som sliter med å finne ny jobb. Kanskje er tiden inne for å etablere egen virksomhet eller leve ut «gründer-drømmen». I desember-utgaven av tidsskriftet Vi over 60 gir Erik Råd Herlofsen noen praktiske og juridiske tips om hva en gründer må være særlig oppmerksom... Les mer

Spørsmål rundt permittering og arbeidsgivers lønnsplikt har vært mange under koronaåret 2020.

Fra 1. november i år ble permitteringsadgangen utvidet til 49 uker, og det ble innført en ny lønnspliktperiode, en såkalt arbeidsgiverperiode II, fra 1. januar 2021. Denne skulle gjelde når den permitterte til sammen hadde vært permittert i 30 uker eller mer de siste 18 måneder. Iverksettelsen er imidlertid nå utsatt til 1. mars 2021.... Les mer

Hjemmekontor i koronatid krever egen avtale med den enkelte ansatte

Mange har ventet gjennom høsten på at departementet skal oppdatere forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem til dagens situasjon, da den er skrevet for en annen tid i 2002. Dette har fortsatt ikke kommet, men Arbeids- og sosialdepartementet har nettopp publisert et notat som viser at de arbeider med saken, men også deres syn på... Les mer

Rekordstor bot for brudd på personvernregelverket

H&M ble nylig ilagt en bot på 35,3 millioner euro av det tyske datatilsynet for ulovlig monitorering av flere hundre ansatte. Bruddet knytter seg til omfattende registrering av personlig informasjon for det formål å kunne benytte denne informasjonen som grunnlag for viktige beslutninger og tiltak angående ansettelsesforholdet til den enkelte i fremtiden. Ved kortere og... Les mer

Innleide ansatte har krav på resultatbonus ved selskapets overskudd etter reglene om likebehandling

Høyesterett har nettopp avgjort at innleide fra bemanningsselskap hadde krav på resultatbonus de ansatte mottok som følge av at innleierselskapet gikk med gode overskudd. Saken har relevans for lønnskravet til ansatte i bemanningsselskaper og for selskaper som leier inn og blir solidaransvarlig for kravene. Les mer

Hjemmekontor – den nye hovedregelen

For mange har hjemmekontor vært den nye og vedvarende hverdagen siden mars. Flere og flere virksomheter beveget seg imidlertid tilbake til kontorene og «normalen» etter sommeren, og de så kanskje for seg at situasjonen sakte men sikkert skulle normaliseres ytterligere, uten pålagte og inngripende tiltak. Som følge av den bekymringsverdige smittesituasjonen i Europa men også flere steder her til lands, har mange kommuner strammet inn reglene om hjemmekontor. Strengest og først ute med nye regler er Oslo kommune, og flere kommuner med høyt smittepress vil trolig følge etter. Hva betyr dette for arbeidsgivere? Les mer

Lovkommentar til Ferieloven

Ragnhild J. Nakling, advokat og partner i SBDL, har sammen med tidligere kollega Julie Piil Lorentzen skrevet lovkommentaren til Ferieloven, som utgis av Universitetsforlaget i disse dager. Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere rett til årlig betalt ferie, og har stor praktisk betydning for alle arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge. Boken inneholder grundige kommentarer til lovens... Les mer

Hva skjer når du kommer tilbake fra langvarig sykefravær og oppdager at jobben er borte?

I utgangspunktet skal man komme tilbake til den stillingen man har når man ble syk. Men hva om oppgavene er fordelt på dine kollegaer og stillingen er borte? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av “Vi over 60” her. Les mer

Nedbemanning og ansiennitet – Bør seniorene fratre først?

Erik Råd Herlofsen skriver om etiske og juridiske utfordringer ved nedbemanninger hvor seniorene anmodes om, eller plikter, å fratre. Les hans artikkel i september-nummeret av Vi over 60 her. Les mer

Employment Law Tracker – August 2020

We are pleased to present you with the L&E Global Employment Law Tracker for August 2020, our monthly bulletin specifically designed to help employers stay up-to-date on the latest global workplace trends.   L&E Global launches COVID-19: BACK TO WORK – Special Report   L&E Global, together with our member firms, are closely monitoring the Coronavirus (COVID-19) crisis... Les mer