Aktuelt

Seminar: Sykefravær og arbeidsmiljø 2018

Tid: 09.00 – 16.00                                                                              Sted: Oslo Kongressenter Den 9. januar arrangerer HR Norge seminar med fokus på sykefravær og arbeidsmiljø. Ett av flere temaer for dagen er hvilke tiltak ledere kan gjøre for å senke sykefraværet og skape en bedrift som presterer bedre gjennom å sette fokus på arbeidsmiljøet. Advokat Kari Bergeius Andersen er en av flere dyktige foredragsholdere som... Les mer

Oppsigelse på grunn av hyppig eller langvarig sykefravær

Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i desemberutgaven av tidsskriftet «Vi over 60» her. Les mer

De vanskelige sykefraværssakene

Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Les mer

EFTA-domstolen: Reisetid er arbeidstid

I henhold til arbeidsmiljøloven regnes arbeidstid som den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Står arbeidstaker ikke til disposisjon for arbeidsgiver, anses tiden som arbeidsfri. Hva så med reisetid; er dette arbeidstid eller arbeidsfri? Les mer

10 gode grunner til å satse på eldre arbeidstakere

I denne artikkelen som advokat Erik Råd Herlofsen har skrevet for tidsskriftet «Vi over 60», gis det 10 gode grunner for at arbeidsgivere bør satse mer på eldre arbeidstakere. Artikkelen finner du her.     Les mer

Sykefravær ved konflikt på arbeidsplassen

Ny dom fra Gulating lagmannsrett: Arbeidstaker hadde ikke krav på sykepenger Les mer

Ny Høyesterettsdom om konsernansiennitet

om hvorvidt ansiennitet i konsernet skal legges til grunn for utvelgelse ved nedbemanning Les mer

ELSAs regionale prosedyrekonkurranse 2017

SBDL gratulerer Vjosa Maxhuni med glimrende innsats i finalen i ELSAs Prosedyrekonkurranse. Her med veileder Erik Råd Herlofsen.   Les mer

Onboardingkonferansen 2017

Gode introduksjonsprosesser for nyansatte kan øke den enkeltes produktivitet raskere, men hvordan forbedrer man onboardingen? På Onboardingkonferansen som arrangeres av HR Norge den 3o. november, vil du få nyttige tips og retningslinjer for vellykket onboarding av nyansatte og ansattes overgang til lederstillinger. En rekke dyktige foredragsholdere skal snakke denne dagen, blant annet vår advokat Kari Bergeius Andersen . For mer informasjon om programmet,... Les mer

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Ny likestillings- og diskrimineringslov gjør at det fra og med nyttår blir forbudt å diskriminere eldre, også utenfor arbeidslivet. Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i tidsskriftet Vi over 60, hvor han redegjør for noen konsekvenser av den nye loven, her. Les mer