Aktuelt

Onboardingkonferansen 2017

Gode introduksjonsprosesser for nyansatte kan øke den enkeltes produktivitet raskere, men hvordan forbedrer man onboardingen? På Onboardingkonferansen som arrangeres av HR Norge den 3o. november, vil du få nyttige tips og retningslinjer for vellykket onboarding av nyansatte og ansattes overgang til lederstillinger. En rekke dyktige foredragsholdere skal snakke denne dagen, blant annet vår advokat Kari Bergeius Andersen . For mer informasjon om programmet,... Les mer

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Ny likestillings- og diskrimineringslov gjør at det fra og med nyttår blir forbudt å diskriminere eldre, også utenfor arbeidslivet. Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i tidsskriftet Vi over 60, hvor han redegjør for noen konsekvenser av den nye loven, her. Les mer

Hvordan sikre at kreditorene ikke tar barnas arv?

De fleste foreldre ønsker å behandle barna sine likt, men hva gjør du om et av barna sliter med stor gjeld eller ikke kan ta vare på verdier? Partner og advokat Erik Råd Herlofsen skriver i septemberutgaven av Vi over 60 om en nokså ukjent mulighet til å sikre midler du gir gjennom gave eller arv fra kreditorbeslag.... Les mer

Fagnettverk innen arbeidsrett

I samarbeid med HR Norge har vi gleden av å invitere til fagnettverk innen arbeidsrett. Gjennom nettverkene får du en unik mulighet for erfaringsdeling, tilegnelse av ny kompetanse og gode diskusjoner med andre deltakere som til daglig deler de samme utfordringene i jobbhverdagen. HR Norge har nå følgende nettverk åpne for påmeldinger: Fagnettverk innen arbeidsrett i privat sektor... Les mer

Kurs: De vanskelige sykefraværssakene

Dato: 19. oktober 2017                                                               Sted: Stavanger Dato: 29. november 2017                                                           Sted: Oslo I regi av HR Norge avholdes kurs i hvordan arbeidsgivere bør håndtere kompliserte sykefraværssaker. Kurset vil fokusere på: Hvor grensen går for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakeres medvirkningsplikt Utfordringer knyttet til krav om tilrettelegging Hvor lenge arbeidsgiver må la en stilling stå åpen Når er... Les mer

Varsling og taushetsplikt

Advokatfullmektig Mona Mjøen McKiernan skriver om de nye varslingsreglene i Dagens Næringsliv. Les hennes innlegg her. Les mer

Arbeidstakers uetiske opptreden på fritiden

Mange tror at arbeidsgiver ikke har noe med hva du foretar deg på fritiden, men slik er det ikke. Les om regler for bijobber og konsekvenser av straffbare handlinger på fritiden i advokat Erik Råd Herlofsen sin artikkel i Vi Over 60. Les mer

Hva skjer dersom en kollega gjør det utrivelig på arbeidsplassen?

Hvordan bør arbeidsgiver forholde seg til ansatte som opptrer uetisk og ukollegialt i arbeidstiden?  I denne artikkelen, som advokat Erik Råd Herlofsen har skrevet for tidsskriftet Vi over 60, tar han for seg arbeidsgivers sanksjonsmuligheter ved brudd på de etiske retningslinjer.   Les mer her. Les mer

Marianne Gjerstad på vinnerlaget

Årets L&E Global konferanse for arbeidsrettsadvokater fant sted i Lisboa i april. Marianne var en del av the Winning Team i Assosciate-konkurransen og premien var en signert t-skjorte fra Ronaldo. Vi gratulerer! Les mer

Utvidet adgang til nattarbeid

1. juli 2017 endres arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler ved at adgangen til nattarbeid utvides. Endringen er praktisk for mange arbeidsforhold og medfører økt fleksibilitet i arbeidslivet. Les mer