Aktuelt

Hva skjer når du kommer tilbake fra langvarig sykefravær og oppdager at jobben er borte?

I utgangspunktet skal man komme tilbake til den stillingen man har når man ble syk. Men hva om oppgavene er fordelt på dine kollegaer og stillingen er borte? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel i oktoberutgaven av “Vi over 60” her. Les mer

Nedbemanning og ansiennitet – Bør seniorene fratre først?

Erik Råd Herlofsen skriver om etiske og juridiske utfordringer ved nedbemanninger hvor seniorene anmodes om, eller plikter, å fratre. Les hans artikkel i september-nummeret av Vi over 60 her. Les mer

Employment Law Tracker – August 2020

We are pleased to present you with the L&E Global Employment Law Tracker for August 2020, our monthly bulletin specifically designed to help employers stay up-to-date on the latest global workplace trends.   L&E Global launches COVID-19: BACK TO WORK – Special Report   L&E Global, together with our member firms, are closely monitoring the Coronavirus (COVID-19) crisis... Les mer

Svindel i hverdagen

Mange mottar brev om at man har vunnet i store internasjonale lotterier eller blir kontaktet av en kjærlighetssøkende person i et annet land. Andre blir oppringt, tilsynelatende for å hjelpe deg med dine dataproblemer eller for å gi deg en unik mulighet til å investere sparemidlene dine. Felles for henvendelsene er at det er tale... Les mer

Permitteringsperioden utvides

Ulike medier opplyser om at regjeringen i dag har varslet at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Arbeidstakere som ble permittert i mars kan nå være permittert frem til mars neste år, uten at bedriftene tvinges til å si dem opp. Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni... Les mer

EU-domstolen: Utlevering av personopplysninger til USA etter Privacy Shield er ulovlig

EU-domstolen avsa 16. juli 2020 dom i den såkalte Schrems II-saken, der EU-domstolen fastslo at EU-US Privacy Shield-ordningen er ugyldig. I dommen fastslo domstolen også at EU-kommisjonens avgjørelse 2010/97 om standardkontraktbestemmelser for overføring til usikre tredjeland fortsatt er gyldig. Les mer

Langtidsledige, dagpenger og sosialhjelp

Langstidsledighet er et alvorlig samfunnsproblem, særlig for eldre arbeidssøkende. Advokat Erik Råd Herlofsen skriver om hvorfor han mener at Norge bør innføre den danske ordningen med “seniorjobber” i juliutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Høyesterett avklarer rettigheter for statsansatte ved virksomhetsoverdragelse

Hvilke rettigheter tar statsansatte med seg til ny arbeidsgiver dersom statsansatte overføres fra staten til privat virksomhet i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse? Fredag 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom i sak om dette, der Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett tidligere hadde kommet til forskjellige konklusjoner. Dommen fraviker også til dels fra resultatet i lagmannsrettens dom. Les mer

Arbeidsrettskonferansen 2020 – Digitalt

Kari Bergeius Andersen og Ragnhild J. Nakling fra SBDL er idag en del av ekspertpanelet under HR Norge sin digitale Arbeiderettskonferanse. Her, et bilde fra en av direktesendingene, sammen med Karoline Jakoba Scheide fra HR Norge. Les mer

Bortfall av dagpenger og permitteringspenger til arbeidstakere over 67 år

Dersom du blir oppsagt eller permittert og har fylt 67 år, vil du ikke ha krav på dagpenger, og må derved klare deg på din pensjon og oppsparte midler. Hvorfor er reglene slik og er ikke dette diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i maiutgaven av «Vi over 60» her. Les mer