Aktuelt

Foreslår å forlenge koronatiltakene for arbeidslivet ut året

Til tross for gjenåpningen av samfunnet og en mer normal hverdag for folk flest skaper svingninger i smittetall en viss usikkerhet i arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å forlenge koronaordningene for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende ut 2021. Forslagene er som følger: Dagpenger For arbeidsgivere foreslår regjeringen å forlenge perioden med fritak... Les mer

Overvåkning av ansatte – arbeidsgivers innsynsrett

Økt digitalisering muliggjør overvåkning og kontroll av de ansatte. Stadig flere ansatte opplever at arbeidsgiver tar seg til rette og undersøker den ansattes e-post, særlig når den ansatte er på ferie eller har sykefravær. Når har arbeidsgiver innsynsrett og når brytes regelverket? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i oktober-utgaven av «Vi over 60» her. Les mer

Arbeidsgivers endringsadgang

I vår kunne hele Norge følge konflikten i NRK, hvor en kjent sportsjournalist mot sin vilje ble fjernet fra TV-skjermen og satt til andre arbeidsoppgaver. Hvilke endringer kan en arbeidsgiver gjøre i et arbeidsforhold uten arbeidstakers samtykke? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i septemberutgaven av Vi Over 60 her. Les mer

Covid-19 og vaksinering av ansatte

Kan ansatte tvinges til å vaksinere seg og hva er i så fall konsekvensene overfor de som nekter? Les advokat Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i julinummeret av Vi over 60 her. Les mer

Kan pensjonsberettigede arbeidstakere sies opp eller permitteres først?

Ved nedbemanninger eller ved permitteringer oppstår det ofte konflikter relatert til utvelgelseskriteriene. Kan arbeidsgiver velge å si opp eller permittere de eldste som er pensjonsberettigede først, eller vil en slik utvelgelse være i strid med forbudet mot aldersdiskriminering? Høyesterett, og senere Salten tingrett, har avsagt dommer som tillater at arbeidsgiver sier opp eller permitterer de... Les mer

Høyesterett fastslår at individuelle lønnsvilkår fra tariffavtale har individuell ettervirkning tross tariffavtalens bortfall

Høyesterett avsa 2. juni dom i det som etter hvert har blitt omtalt som «Grefsenhjemmet-saken». Høyesterett avklarer med dommen et mye debattert og kontroversielt tema, nemlig hvorvidt det som utgjør et individuelt lønnsvilkår men som opprinnelig springer ut av en tariffavtale, faller bort som sådan når den opprinnelige tariffavtalens binding opphører. Les mer

En fargerik bukett av lovbrudd

“Jeg representerer oftest arbeidsgivere, men også en god porsjon ledere/arbeidstakere. Det er ikke ofte jeg uttaler meg på vegne av klienter og sjeldenhet at jeg lar denne type utrykk bli stående etter sitatsjekk. Her gjorde jeg det. Arbeidsrett skal beskytte noe grunnleggende, både for arbeidstakere og arbeidsgivere” skriver Kari Bergeius Andersen på LinkedIn i forbindelse... Les mer

Arbeidsavklaringspenger – sikkerhetsnett med flere store hull

Arbeidsavklaringspenger er en viktig støtteordning, men reglene er kompliserte og skjønnsmessige og mange faller utenfor regelverket. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i mainummeret av Vi over 60 her. Les mer

Er et krav om obligatorisk vaksinering i strid med menneskerettighetene?

Den 8. april 2021 avgjorde EMD en sak med spørsmål om obligatorisk vaksinering er i strid med menneskerettighetene. Saken omhandlet Tsjekkias påbud til foreldre om å vaksinere barn mot meslinger, noe flere tsjekkiske vaksinemotstandere hadde klaget på. EMD kom frem til at statene kan påby vaksinering av innbyggerne. Ingen kan tvinges fysisk, men det kan... Les mer

Aldersdiskriminering?

Borgarting lagmannsrett avskiltet helikopterlege grunnet fylte 60 år. Les Erik Råd Herlofsens kommentarer til dommen i aprilnummeret av Vi over 60 her. Les mer