Aktuelt

Kurs: De vanskelige sykefraværssakene

Dato: 19. oktober 2017                                                               Sted: Stavanger Dato: 29. november 2017                                                           Sted: Oslo I regi av HR Norge avholdes kurs i hvordan arbeidsgivere bør håndtere kompliserte sykefraværssaker. Kurset vil fokusere på: Hvor grensen går for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakeres medvirkningsplikt Utfordringer knyttet til krav om tilrettelegging Hvor lenge arbeidsgiver må la en stilling stå åpen Når er... Les mer

Varsling og taushetsplikt

Advokatfullmektig Mona Mjøen McKiernan skriver om de nye varslingsreglene i Dagens Næringsliv. Les hennes innlegg her. Les mer

Arbeidstakers uetiske opptreden på fritiden

Mange tror at arbeidsgiver ikke har noe med hva du foretar deg på fritiden, men slik er det ikke. Les om regler for bijobber og konsekvenser av straffbare handlinger på fritiden i advokat Erik Råd Herlofsen sin artikkel i Vi Over 60. Les mer

Hva skjer dersom en kollega gjør det utrivelig på arbeidsplassen?

Hvordan bør arbeidsgiver forholde seg til ansatte som opptrer uetisk og ukollegialt i arbeidstiden?  I denne artikkelen, som advokat Erik Råd Herlofsen har skrevet for tidsskriftet Vi over 60, tar han for seg arbeidsgivers sanksjonsmuligheter ved brudd på de etiske retningslinjer.   Les mer her. Les mer

Marianne Gjerstad på vinnerlaget

Årets L&E Global konferanse for arbeidsrettsadvokater fant sted i Lisboa i april. Marianne var en del av the Winning Team i Assosciate-konkurransen og premien var en signert t-skjorte fra Ronaldo. Vi gratulerer! Les mer

Utvidet adgang til nattarbeid

1. juli 2017 endres arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler ved at adgangen til nattarbeid utvides. Endringen er praktisk for mange arbeidsforhold og medfører økt fleksibilitet i arbeidslivet. Les mer

Nye varslingsregler

1. juli 2017 trer nye regler i arbeidsmiljøloven om varsling i kraft. Les mer

Ny samlet lov om diskriminering

Ny diskrimineringslov trer i kraft 1. januar 2018. Loven får blant annet betydning for aldersdiskriminering og muligheten til å innhente opplysninger i arbeidsforhold. Les mer

Ny lov og forskrift om statens ansatte

Ny lov og forskrift om statens ansatte trer i kraft 1. juli 2017. Partene må nå sette seg inn i det nye regelverket. Les mer

Ny personvernforordning

EU har vedtatt ny personvernforordning som trer i kraft i mai 2018. Det nye regelverket medfører flere viktige endringer i dagens regelverk som vil få betydning for norske bedrifter. Les mer