Aktuelt

Norges Skiforbund vs Henrik Kristoffersen

Advokat Per Andreas Bjørgan ved Advokatfirmaet Lund & Co, og vår egen advokat Anne-Lise H. Rolland, representerer Norges Skiforbund i saken som idag startet ved Oslo tingrett. Norges Skiforbund er saksøkt av alpinkjører Henrik Kristoffersen, og det er satt av 6 rettsdager til hovedforhandlingen. Les mer

Kan arbeidsgiver kreve at de ansatte håndhilser?

Enkelte arbeidstakere nekter av religiøse grunner å håndhilse på kvinner og det oppstår da spørsmål om et slikt standpunkt er saklig grunnlag for ikke å ansette vedkommende eller for å kunne gå til oppsigelse. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om håndhilsing i marsutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Bente var 61 år da hun fikk melding om overførsel til ny arbeidsgiver uten AFP-ordning. Hun nektet derfor å bli med og fikk medhold i Høyesterett.  Les Erik Råd Herlofsens artikkel i februarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

L&E Global’s webinar series

  JOIN L&E GLOBAL’S WEBINAR SERIES Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) is delighted to invite you to join us for L&E Global’s webinar series. The webinars include your essential labour and employment updates from across the globe. Each webinar will have a duration of 1 hour and is free of charge. You can... Les mer

HR Norges konferanse om sykefravær og arbeidsmiljø – vi var der.

HR-Norge inviterte til konferanse den 10. januar 2019. Tema for dagen var sykefravær. Les mer

Arbeidsgiveransvar for tyveri utført av uredelige hjemmehjelpere/pleieassistenter

Helsepersonell gjør hver dag en formidabel innsats og fortjener masse ros. Dessverre finnes det enkelte unntak og det oppstår ofte spørsmål om arbeidsgivers erstatningsansvar ved tyveri begått helsepersonell. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i januarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

SBDL og HMS Norge fortsetter samarbeidet

SBDL har gleden å fortsette samarbeidet med HMS Norge i 2019. Les mer

Gebyrer ved bruk av papirfakturaer – diskriminering?

Mange virksomheter har store inntekter fra gebyrer som tas av de som fortsatt benytter papirfakturaer. Dette gjelder særlig eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Er dette ulovlig diskriminering? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i desemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Lærervikaren som ikke fikk ansettelse på grunn av at han ikke ville håndhilse på kvinner, ble ikke diskriminert.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda la innledningsvis til grunn at mannen, ved ikke å håndhilse på kvinner, kun utøvet sin religionsfrihet.  Nemndas flertall mente dessuten at mannen ble utsatt for indirekte diskriminering når han av denne grunn ikke ble gitt fast ansettelse i en Oslo-skole. Flertallet mente likevel at forskjellsbehandlingen av han var saklig begrunnet, nødvendig og... Les mer

Avdelingskontor Tynset

  Nils H. Storeng ønsker vår nye medarbeider ved avdeling Tynset, Jørgen Stræte, velkommen til SBDL. Omtalen i Arbeidets Rett kan du lese her. Les mer