Overvåkning av ansatte – arbeidsgivers innsynsrett

Økt digitalisering muliggjør overvåkning og kontroll av de ansatte. Stadig flere ansatte opplever at arbeidsgiver tar seg til rette og undersøker den ansattes e-post, særlig når den ansatte er på ferie eller har sykefravær. Når har arbeidsgiver innsynsrett og når brytes regelverket? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i oktober-utgaven av «Vi over 60» her.