Kan pensjonsberettigede arbeidstakere sies opp eller permitteres først?

Ved nedbemanninger eller ved permitteringer oppstår det ofte konflikter relatert til utvelgelseskriteriene. Kan arbeidsgiver velge å si opp eller permittere de eldste som er pensjonsberettigede først, eller vil en slik utvelgelse være i strid med forbudet mot aldersdiskriminering?

Høyesterett, og senere Salten tingrett, har avsagt dommer som tillater at arbeidsgiver sier opp eller permitterer de eldste først. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i augustnummeret av Vi over 60 her.