Arbeidsavklaringspenger – sikkerhetsnett med flere store hull

Arbeidsavklaringspenger er en viktig støtteordning, men reglene er kompliserte og skjønnsmessige og mange faller utenfor regelverket. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i mainummeret av Vi over 60 her.