Særaldersgrenser står for fall

Regjeringen foreslår at arbeidstakere med særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år skal ha rett til å fortsette i stillingen og ikke lenger plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense. Les Erik Råd Herlofsens betraktninger om temaet i februarnummeret av tidsskriftet Vi over 60 her.