Strengere innreiseregler – hvilke problemstillinger aktualiserer dette for arbeidsgivere avhengig av utenlandsk arbeidskraft?

Regjeringen varslet i går de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. I utgangspunktet vil nå kun personer som er bosatt i Norge ha anledningen til å reise inn i landet. Utenlandske arbeidstakere som arbeider men ikke er bosatt i Norge vil bli nektet innreise, i første omgang for de neste to ukene. Dette rammer både dagpendlere og ikke minst arbeidstakere som arbeider periodevise turnuser med innslag av friperioder.  

Endringene trer i kraft ved midnatt natt den 29. Januar 2021Det er samtidig understreket at arbeidstakere som har startet på reisen før dette tidspunktet vil gis adgang. 

Mange norske virksomheter er avhengige av utenlandsk arbeidskraft, og mange mener at tiltakene vil ha svært negative følger for deres drift. Det blir derfor viktig for arbeidsgivere å ta grep raskt for å vurdere hvordan driften kan sikres og opprettholdes på forsvarlig og lovlig måte.   

Problemstillinger som melder seg vil blant annet være:  

  • Om arbeidsgiver (i en kortere eller lengre periode) kan holde igjen arbeidstakere som etter planen skulle ha reist tilbake til hjemlandet, og  
  • Om dette kan skje ved pålegg om merarbeid/overtid eller om det forutsetter gjensidig enighet, 
  • Om avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden gir nødvendig rom for å benytte den gjenværende arbeidskraften som allerede befinner seg i landet 
  • Hva som er forsvarlig arbeidsmengde for arbeidstakere som får sin aktive og ofte arbeidsintensive arbeidsperioder forlenget,  
  • Hvilke ekstra tiltak som må iverksettes for å sikre fortsatt forsvarlig arbeidsmiljø i en slik situasjon med forlengede arbeidsperioder, 
  • Hvilke plikter arbeidsgiver har overfor arbeidstakere som ikke slipper inn, mv.  

Løsningene må baseres på bestående regler i eller i medhold av arbeidsmiljøloven, samt i tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler. Det er også adgang til å inngå nye avtaler i deforeliggende situasjonen. Lokalt samarbeid vil stå sentralt sammen med kjennskapen til hva som i det enkelte tilfellet er lovlig 

Har din virksomhet behov for bistand med å finne løsninger tilpasset deres situasjon kan dere ta kontakt med Håkon Andreassen eller Helene Brustad