Hjemmekontor i koronatid krever egen avtale med den enkelte ansatte

Mange har ventet gjennom høsten på at departementet skal oppdatere forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem til dagens situasjon, da den er skrevet for en annen tid i 2002. Dette har fortsatt ikke kommet, men Arbeids- og sosialdepartementet har nettopp publisert et notat som viser at de arbeider med saken, men også deres syn på om forskriften gjelder når det er koronapandemien som medfører at mange sitter på hjemmekontor.

Utfordringen med å vite om forskriften skal gjelde eller ikke, er knyttet til forskriftens begrep om at den ikke gjelder for «kortvarig og tilfeldig» arbeid. Dette var ikke så viktig i våres, men med dagens tidsperspektiv kan dette synes annerledes. Av notatet fremgår:

«Etter departementets syn vil det imidlertid ikke være naturlig å si at begrepet «tilfeldig» omfatter situasjoner der en slik utenforliggende omstendighet varer over tid, slik at hjemmearbeidet får en viss fasthet. Formålet med forskriften støtter etter departementets syn en slik konklusjon. Det er når hjemmearbeid varer over tid og/eller foregår i fastere omfang at det oppstår behov for de særregler og tilpasninger forskriften oppstiller. Det at varigheten av hjemmearbeidet er ukjent og beror på utenforliggende omstendigheter som partene ikke har kontroll over, utelukker etter departementets vurdering ikke at det kan få karakter av å være en fast ordning…»

Forskriften har regler som krever skriftlig avtale med den enkelte arbeidstaker, gjerne midlertidig. I tillegg stilles egne regler om blant annet arbeidstid, HMS og personvern. Arbeidstilsynet har myndighet til sanksjoner som for eksempel ved brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Dette fremstår tyngre enn det er, men er lurt å få kontroll på nå både i Oslo, hvor hjemmekontor er påbudt, og ellers.