Lovkommentar til Ferieloven

Ragnhild J. Nakling, advokat og partner i SBDL, har sammen med tidligere kollega Julie Piil Lorentzen skrevet lovkommentaren til Ferieloven, som utgis av Universitetsforlaget i disse dager.

Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere rett til årlig betalt ferie, og har stor praktisk betydning for alle arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge. Boken inneholder grundige kommentarer til lovens bestemmelser, og behandler svært mange av spørsmålene som kan oppstå i praksis når arbeidstakere skal ta ferie og motta feriepenger. I boken gis det blant annet bred omtale av:

  • Hvem som omfattes av loven (arbeidstakerbegrepet)
  • Tiden for ferie
  • Arbeidsgivers adgang til å fastsette og å endre ferie
  • Deltidsansattes rett til og avvikling av ferie
  • Ferieavvikling i oppsigelsestid
  • Beregning og utbetaling av feriepenger
  • Særlige problemstillinger knyttet til permittering

Boken er relevant for jurister, advokater og dommere, men vil også være et praktisk verktøy for alle arbeidsgivere, HR-medarbeidere, ledere, tillitsvalgte mv.

Boken er tilgjengelig hos Universitetsforlaget her.