SBDL sine tiltak knyttet til koronavirus

Koronaviruset har spredd seg raskt også i Norge, og vi støtter Regjeringens mange tiltak for å begrense spredningen. Vi i SBDL ønsker å beskytte både klienter og medarbeidere i denne situasjonen.

Vi følger nøye med i utviklingen og myndighetenes retningslinjer, og vil jevnlig oppdatere med råd og nyheter knyttet til arbeidsrett og personvern i denne perioden. Ellers utfører vi rådgivning og bistand til klienter i samme grad som ellers, men etter myndighetenes anbefalinger og vårt eget ønske om å bidra.

Alle medarbeidere som kan, oppfordres til å ha hjemmekontor i størst mulig grad. Eventuelle medarbeidere i karantene eller med nedsatt immunforsvar skal arbeide hjemmefra.

Møter avholdes i størst mulig omfang som telefon- eller webmøter.

Fysiske arrangementer er utsatt.

Alle er oppfordret til å følge myndighetenes anbefalinger og regler i forhold til å forebygge smitte, jf www.helsenorge.no

Vår advokat Kristian Foss Aalmo har på oppdrag fra HR Norge laget flere web-presentasjoner om arbeidsrettslige problemstillinger ved korona. Link til video om permittering finner du her.

Ta vare på hverandre!