Regjeringens forslag til økonomiske tiltak – hva betyr de for din bedrift?

Regjeringen har nå fremmet forslag til økonomiske tiltak i forbindelse med konsekvensene av koronaviruset, blant annet:

• Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. I tillegg vil de oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.

• Regjeringen vil også endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.

• I tillegg vil regjeringen endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

• Regjeringen vil midlertidig oppheve flypassasjeravgiften for flyvninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

• I tillegg vil den oppheve samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.

• Pensjonister som bidrar helsepersonell under virusutbruddet, enten frivillig eller beordret, vil ikke få sin pensjonsutbetaling redusert eller endret.

For arbeidsgivere vil forslaget om endringer i permitteringsreglene være de mest relevante. Reduksjonen i lønnspliktperioden innebærer at arbeidstakerne bør oppfordres til å ta kontakt med NAV omgående for å få rett til dagpenger. Det er ingen forslag til endring i størrelsen på utbetaling av dagpenger.

Forslagene er ment å være midlertidige og er foreslått å gjelde frem til 31. oktober. Forslagene skal fremmes til behandling i Stortinget og det er uklart fra hvilket tidspunkt disse vil gjelde som lov. Vi anbefaler at man viser til de til enhver til gjeldende regler om arbeidsgiverperiode i lov og forskrift, slik at ny arbeidsgiverperiode vil gjelde for permitteringsvarsler som sendes ut omgående.

Arbeidsgivere har mange spørsmål knyttet til sykemeldte, ferieavvikling, og arbeid under permittering mv. Vi svarer på spørsmål og bistår virksomheter i forbindelse med permittering og omstilling –  ta gjerne kontakt med en av våre advokater som har innsikt i permitteringsreglene og kan gi praktiske råd i den forbindelse.