Koronaviruset – hva bør arbeidsgiver gjøre

Arbeidsgivere står for tiden overfor nye utfordringer i forbindelse med utbruddet av Korona-viruset og hvis du arbeider med HR i en større virksomhet er det på tide å ta disse utfordringene innover seg.

SBDL er en del av en global allianse hvor det nylig er lansert en informasjonsside med oppdateringer, råd og forslag til tiltak for arbeidsgivere. Det vil også bli avholdt et webinar om  temaet den 2. mars 2020.

Link til siden og mer informasjon finner du her.