Hemmelige lydopptak

I takt med den teknologiske utviklingen er det stadig flere som velger å gjøre skjulte lydopptak av telefonsamtaler og møter. Er dette illojalt eller i strid med norsk lov?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om lydopptak i januarutgaven av Vi over 60 her.