Angrerett etter inngåelse av sluttavtale?

Borgarting lagmannsrett kom i sommer til at arbeidstaker i visse tilfeller kan kreve endringer i urimelige sluttavtaler. Snart skal saken behandles av Høyesterett.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om endringsadgang i desemberutgaven av Vi over 60 her.