Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Advokat Erik Råd Herlofsen holder i dag foredrag om Proforma-arrangementer ved tvangsfullbyrdelse på det årlige kurset i inkasso og tvangsfullbyrdelse for Juristenes Utdanningssenter (JUS).