Virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat eier – kan den ansatte kreve å beholde den statlige særaldersgrensen med tilhørende lav pensjonsalder?

Hva med statlige oppsigelsesfrister og offentlig AFP?

Ved virksomhetsoverdragelse vil den ansatte medbringe sine lønns- og arbeidsvilkår til ny arbeidsgiver, men gjelder dette også rettigheter som statlige aldersgrenser og lav pensjonsalder? Borgarting lagmannsrett ga i sommer de tidligere ansatte i Forsvarsbygg medhold i spørsmålet. Saken er imidlertid påanket til Høyesterett og det blir spennende å se hva som blir det endelige resultatet.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i oktoberutgaven av Vi over 60 her.