Deltidsarbeid og rett til redusert arbeidstid

Noen vil gjerne øke sin stillingsprosent, mens andre ønsker å redusere sin arbeidstid. Hvordan er de arbeidsrettslige reglene og hva blir konsekvensene?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i septemberutgaven av Vi over 60 her.