Sluttvederlagsordningen er erstattet av en «Sliterordning»

 

Den særskilte Sluttvederlagsordningen ble avviklet fra og med nyttår og er erstattet med en ny Sliterordning.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om endringene i juniutgaven av Vi over 60 her.