Eldrerett – Plass på sykehjem

Mange kjenner dessverre ikke til hvilke regler som gjelder i forhold til sykehjemsplass. Dette kan blant annet gjelde spørsmål om dobbeltrom for ektefeller, krav til innredning og hvorvidt man kan søke plass i en annen kommune enn hvor man i dag bor.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om rettigheter til sykehjemsplass i maiutgaven av Vi over 60 her.