Dagpenger og sykepenger etter fylte 67 år

Retten til dagpenger bortfaller ved fylte 67 år. Samtidig reduseres retten til sykepenger drastisk. Dette er uforenlig med politikernes uttalte ønsker om å få arbeidstakere til å stå lenger i jobb.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om arbeidsrettslige konsekvenser av å fylle 67 år i aprilutgaven av Vi over 60 her.