Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Bente var 61 år da hun fikk melding om overførsel til ny arbeidsgiver uten AFP-ordning. Hun nektet derfor å bli med og fikk medhold i Høyesterett.

 Les Erik Råd Herlofsens artikkel i februarutgaven av Vi over 60 her.