HR Norges konferanse om sykefravær og arbeidsmiljø – vi var der.

HR-Norge inviterte til konferanse den 10. januar 2019. Tema for dagen var sykefravær.

Flere dyktige og inspirerende foredragsholdere ga innsikt i de rettslige og faktiske sidene av sykefravær. Fra Storeng, Beck & Due Lund stilte Kari Bergeius Andersen. Hun fokuserte særlig på hvordan HR-ansvarlige på en god måte kan benytte jussen til å håndtere slike situasjoner. 

I vanskelige sykefraværssaker kan det være nyttig for arbeidsgiver å undersøke eget arbeidsmiljø. I mange tilfeller kan sykefraværet senkes betraktelig ved å gjøre ansatte avhengige av hverandre i større grad. Dette kan man oppnå ved å organisere medarbeiderne i team.

Ved å sette sammen lag, vil arbeidstakerne i enda større grad føle seg ansvarliggjort på egne områder. Da er det samtidig viktig å sørge for at de ansatte læres opp til å kunne utføre andres oppgaver, slik at de kan dekke opp dersom kollegaer skulle bli syke.

Et annet nyttig synspunkt er at god HR-ledelse krever godt grunnarbeid. Hvis man hele tiden må drive «brannslukking», får man sjelden tid til å danne gode rutiner for de ansatte. I stedet bør man som arbeidsgiver satse på forebyggende tiltak som samler de ansatte.

Turid Aspenes i SpareBank1 Nord-Norge kunne i sitt foredrag fortelle om betraktelig nedgang i sykefravær etter at de ansatte ble inkludert i et helse- og treningsprosjekt. Virksomheten bestilte for noen år siden en trenings-app. Gjennom appen kan de ansatte konkurrere mot hverandre om å oppfylle Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet, men på egne premisser. På denne måten opplever de ansatte å bli bedre inkludert i arbeidsmiljøet.

Aspenes har også gode erfaringer med aktivitetsdager hvor de ansatte gjør dugnadsarbeid for lokalsamfunnet. Her får de ansatte betalt for å hjelpe til med blant annet eldreomsorg og frivillige oppgaver på idrettsarrangementer. Disse tiltakene har samlet sett bidratt til større grad av samhold på arbeidsplassen, noe som i tur har ført til drastisk lavere sykefraværstall.

Likevel vil man som arbeidsgiver fra tid til annen oppleve at arbeidstakere har en urovekkende høy fraværsprosent. Ofte skyldes dette psykiske lidelser. Da bør man ifølge psykologspesialist Tor Åge Skagestad Eikerapen først benytte seg av sitt kraftigste våpen: empati.

Ved å bruke empati, og å lytte, kan man få den sykemeldte arbeidstakeren til å føle seg sett og verdsatt. Og i mange tilfeller kan dette være tilstrekkelig til å få den sykemeldte arbeidstakeren tilbake på jobb. I andre tilfellene kan det bidra til en raskere vei tilbake til arbeidsplassen.

Når forebyggende arbeid og god oppfølging ikke er nok, blir man imidlertid nødt til å vurdere å gå til oppsigelse av den ansatte. Kari Bergeius Andersen påpeker betydningen av god oppfølging og kommunikasjon. Likevel understreker hun at oppsigelse i mange tilfeller ikke bare vil være en rett, men også en plikt. Dette kan være av hensyn til både andre ansatte, som må dekke opp for den fraværende ansatte, og virksomheten selv.

Mye tyder på at arbeidsgivere flest mangler kunnskap om retten til å si opp ansatte som har høyt fravær. Dette kan i seg selv føre til et dårligere arbeidsmiljø. Av denne grunn vil det ofte være en god idé å få juridisk bistand til å håndtere slike vanskelige fraværssaker.

Vi takker HR Norge for et fantastisk arrangement med ekstremt dyktige og inspirerende foredragsholdere!