Debatt hos JURK

Mona Mjøen McKiernan hos oss stilte i dag i debatt hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Temaet var de nye reglene om fast ansettelse, som trer i kraft fra og med nyttår. JURK ønsket å diskutere om de nye reglene vil bidra til å styrke stillingsvernet og kvinners tilknytning til arbeidslivet.

Det er positivt med en klargjøring i loven på at en fast ansettelse skal innebære forutsigbarhet for når den ansatte skal jobbe. Samtidig vil det nye regelverket skape utfordringer for noen arbeidsgivere, særlig for de som driver bemanningsforetak der det kan være vanskelig å fastslå hvor mye arbeid man kan tilby de ansatte.

Har du spørsmål om de nye reglene om fast ansettelse? Ta gjerne kontakt med oss!