Dagens frokostseminar

I dag hadde vi gleden av å invitere til vårt første frokostseminar i nye lokaler. Temaet for frokostmøtet var nyheter i arbeidsretten, hvor Kristian Foss Aalmo og Kari Bergeius Andersen gjennomgikk relevante lovendringer og rettspraksis. Vi takker for mange interessante spørsmål og diskusjoner fra de fremmøtte.