Innleides rettigheter – Likebehandlingsprinsippet

Innleide har rett til å bli behandlet på samme måte som de fast ansatte. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i novemberutgaven av Vi over 60 her.