Lekeforhandlinger med JURK

JURK er en organisasjon drevet av dyktige jusstudenter som tilbyr gratis rettshjelp for alle som definerer seg som kvinner. SBDL bistår med diverse juridisk opplæring og denne gangen deltok arbeidsgruppa i lekeforhandlinger med våre advokater og advokatfullmektiger. Nok en gang imponerer JURK med flotte prestasjoner.

Vi takker for besøket og ønsker JURK lykke til i forhandlinger fremover.