Kastet ut av barnehagen, men vant frem i retten

Den 30. september 2018 kunne du lese om familien som ble ekskludert som andelseiere i bygdas eneste barnehage på grunn av at de stilte spørsmål rundt barnehagens økonomiske håndtering. Eksklusjonen førte til at barnet ble kastet ut av barnehagen.

Nils Storeng og Benedicte Hille prosederte saken på vegne av familien, og Glåmdal tingrett kom den 6. juni 2018 frem til at eksklusjonen var ulovlig. Saken er nå rettskraftig og fremstår som en viktig og prinsipiell sak for adgangen til å utestenge barn/andelseiere i barnehager.