Styreverv – kan være risikofylt!

Styreverv i foreninger og selskaper er interessant og lærerikt, men kan medføre erstatningsansvar.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i augustutgaven av Vi over 60 her.