Kari og Erik hos Brystkreftforeningen

Kari Bergeius Andersen og Erik Råd Herlofsen deltok på Brystkreftforeningens styreseminar og underviste blant annet om styrets plikter og oppgaver, og ga samtidig en innføring i grunnleggende arbeidsrett.