Kari hos Norges Rederiforbund

Kari har med stolthet i dag holdt foredrag om vanskelige sykefraværssaker for engasjerte deltakere på den årlige personalkonferansen for skip hos Norges Rederiforbund. Et utfordrende tema også for denne bransjen og mye erfaring i salen. Takk for alle gode samtaler!