Utvelgelseskriterier – er ansiennitetsprinsippet gått ut på dato?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i maiutgaven av Vi over 60 her.

PS! Dommen omtalt i artikkelen er påanket og sluppet inn for behandling i Høyesterett.