Nye ansikter hos SBDL

SBDL opplever økt etterspørsel og er stolte av å kunne styrke vårt team innen arbeidsrett.

Vi har gleden av å presentere to nye advokatfullmektiger ved vårt kontor, Benedicte Hille og Kristian Foss Aalmo.

Benedicte er nyutdannet fra Universitetet i Oslo, hvor hun leverte sin masteroppgave i slutten av november 2017, og startet hos oss i januar 2018. Hennes masteroppgave omhandlet arbeidsgivers adgang til oppsigelse eller avskjed av arbeidstaker grunnet uønsket adferd i fritiden, med tittelen Arbeidstakers opptreden i fritiden – en privatsak?

Kristian kom til oss nå i april fra fullmektigstilling i Wiersholm, og har allerede flere års erfaring innenfor feltet arbeidsrett. Kristian er også utdannet ved Universitetet i Oslo.

Vi ønsker de begge velkommen til SBDL.