JURK hos SBDL

SBDL bistår JURK – Juridisk rådgivning for kvinner med diverse juridisk opplæring, og tirsdag 20. mars fikk vi besøk av fem studenter som skulle ha lekforhandlinger med våre advokater/advokatfullmektiger. Vi ble veldig imponert over nivået på lekforhandlingene og vil takke JURK for et flott samarbeid.