Vi inviterer til frokostmøte 13. februar 2018

Nye personvernregler trer i kraft fra 25. mai i år.

Hvordan bør virksomheter gå frem for å sikre at de nye reglene etterleves?

Vi har gleden av å invitere til frokostmøte hvor Ine og Thomas hos oss vil gå gjennom kravene som stilles i det nye regelverket, og hvordan man bør implementere nye rutiner for å sikre etterlevelse av disse.

Utgangspunktet vil være en praktisk tilnærming hvor vi går nærmere gjennom hvordan man steg for steg får oversikt over de personopplysninger virksomheten behandler.