10 gode grunner til å satse på eldre arbeidstakere

I denne artikkelen som advokat Erik Råd Herlofsen har skrevet for tidsskriftet «Vi over 60», gis det 10 gode grunner for at arbeidsgivere bør satse mer på eldre arbeidstakere. Artikkelen finner du her.