Fagnettverk innen arbeidsrett

I samarbeid med HR Norge har vi gleden av å invitere til fagnettverk innen arbeidsrett.

Gjennom nettverkene får du en unik mulighet for erfaringsdeling, tilegnelse av ny kompetanse og gode diskusjoner med andre deltakere som til daglig deler de samme utfordringene i jobbhverdagen.

HR Norge har nå følgende nettverk åpne for påmeldinger:

Klikk deg inn på lenkene over for mer informasjon om det enkelte fagnettverket og for påmelding.