Kurs: De vanskelige sykefraværssakene

Dato: 19. oktober 2017                                                               Sted: Stavanger
Dato: 29. november 2017                                                           Sted: Oslo

I regi av HR Norge avholdes kurs i hvordan arbeidsgivere bør håndtere kompliserte sykefraværssaker.

Kurset vil fokusere på:

Hvor grensen går for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakeres
medvirkningsplikt

Utfordringer knyttet til krav om tilrettelegging

Hvor lenge arbeidsgiver må la en stilling stå åpen

Når er grensen nådd? Grunnlag for oppsigelse ved ulike typer sykefravær

Hvordan samarbeide med BHT og NAV for å finne gode løsninger? Praktiske eksempler og «best practice» for å finne løsninger uten domstolsbehandling

For mer informasjon og påmelding trykk her.