Arbeidstakers uetiske opptreden på fritiden

Mange tror at arbeidsgiver ikke har noe med hva du foretar deg på fritiden, men slik er det ikke. Les om regler for bijobber og konsekvenser av straffbare handlinger på fritiden i advokat Erik Råd Herlofsen sin artikkel i Vi Over 60.