Hva skjer dersom en kollega gjør det utrivelig på arbeidsplassen?

Hvordan bør arbeidsgiver forholde seg til ansatte som opptrer uetisk og ukollegialt i arbeidstiden? 

I denne artikkelen, som advokat Erik Råd Herlofsen har skrevet for tidsskriftet Vi over 60, tar han for seg arbeidsgivers sanksjonsmuligheter ved brudd på de etiske retningslinjer.  

Les mer her.