Nye varslingsregler

1. juli 2017 trer nye regler i arbeidsmiljøloven om varsling i kraft.

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 samles i et nytt kapitel 2A. De viktigste endringene i det nye kapittelet er at virksomheter med fem eller flere ansatte må sørge for å utarbeide skriftlige varslingsrutiner som samsvarer med de nye reglene og at innleide arbeidstakere skal omfattes av regelverket. Videre stilles det krav til medbestemmelse for arbeidstakerne og tillitsvalgte ved utarbeiding av rutiner. Det oppstilles også krav til innholdet i skriftlige varslingsrutiner.

For en mer inngående redegjørelse for varslingsreglene, se Nye varslingsregler. Ta kontakt på mail@sbdl.no ved spørsmål om utarbeidelse av varslingsrutiner eller hvordan de nye reglene vil påvirke din arbeidsplass.