Har du avtalt bonus eller nattillegg? Det kan øke grunnlaget for din fremtidige pensjon

Partner Erik Råd Herlofsen skriver i juni-utgaven av Vi Over 60 om hvilke tillegg som kan tas med i pensjonsgrunnlaget.
Finn ut mer om dine rettigheter her.