Aldersdiskriminering ved brukerstyrt personlig assistanse (BPA).


Advokat og partner Erik Råd Herlofsen skriver i mai-utgaven av Vi Over 60 om BPA-ordningens arbeidsrettslige aspekter og om aldersgrensen på 67 år. Les hele artikkelen her.