Fagnettverk innen arbeidsrett – privat sektor – 23. mai 2017

23. mai 2017                                                                                  Jernbanetorget 2, 0153 Oslo

Nettverket, som er stiftet av vår samarbeidspartner HR Norge, har som mål å skape en arena hvor aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger kan drøftes på et høyt faglig nivå. Gjennom dette nettverket har du unike muligheter for erfaringsdeling, tilegnelse av ny kompetanse og gode diskusjoner med andre deltakere som til daglig deler de samme utfordringene i jobbhverdagen.

Vår advokat Terje Gerhard Andersen stiller som fasilitator på kurset.

Les mer om HR Norges fagnettverk her.