SBDL på Arbeidsrettskonferansen 2017

For fullsatt sal med omlag 350 tilskuere åpnet partnerne – Terje Gerhard Andersen og Kari Bergeius Andersen – dagen med et flott foredrag om temaet “Nyheter innenfor arbeidsretten”.

Videre gikk stafettpinnen over til advokat Marianne Gjerstad som tok for seg EU-rettens påvirkning på bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge.

Vi takker HR Norge, og de andre foredragsholderne, for et informativt og vel gjennomført kurs.