Diskriminering av eldre bostyrer

Les saken om hvordan en Oslo-advokat på grunn av sin alder mistet «jobben».