Diskriminering av eldre bostyrere?

Les saken om hvordan en Oslo-advokat på grunn av sin alder mistet «jobben».

Les også Finansavisens artikkel om forliket som ble inngått like før hovedforhandling.