Hijab-bruk kan gi sparken

Arbeidsgiver kan forby kvinnelige ansatte å bruke hijab i arbeidstiden

Advokat Erik Råd Herlofsen skriver i Dagens Næringsliv om EU-domstolens avgjørelse av 14. mars 2017 – hvor domstolen kom frem til at bruk av hijab i strid med arbeidsgivers reglement om nøytralitet ved kundekontakt var gyldig grunn for oppsigelse – og dens innvirkning på norsk rett.

Les hele artikkelen her.